ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Jádro systému

15.5.2015 14:04:23
JÁDRO SYSTÉMU, Kontace, Elektronické podepisování a šifrování PDF dokumentů, Workflow, jazykové verze


Ekonomika

15.5.2015 14:16:45
ÚČETNICTVÍ, - DPH při skupinové registraci - Vrácení DPH SOUVISEJÍCÍ DODATEČNÉ NÁKLADY, BANKA, POKLADNA, MAJETEK.
Tento program umožňuje zpracovávat agendu účetnictví, podmoduly - DPH při skupinové regiatraci, Vrácení DPH, souvisejících dodatečných nákladů, banky, pokladny a majetku pro neomezený počet firem. Kromě standardních tiskových výstupů si můžete sami vytvářet libovolné sestavy. Pořízené doklady je možné převádět do tabulkového procesoru MS Excel či textového editoru MS Word.

Helios controling

25.5.2015 14:49:47
MANAŽERSKÉ ROZHRANÍ, HELIOS INTELIGENCE, ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ, FINANČNÍ ANALÝZA, ÚČETNÍ VÝKAZY, SPLÁTKOVÁNÍ A LEASING, KALKULACE.


Pokladna a banka

25.5.2015 15:00:22
Evidence peněz v pokladně a na účtech.


Pokladní prodej

25.5.2015 15:39:31
Maloobchodní prodej s přímou vazbou na sklady. ON-LINE i OFF LINE provoz.
Při prodeji maloobchodního typu je obvykle vyúčtování prováděno prostřednictvím kontrolní pokladny. Pokud je nutno vést ještě skladovou evidenci zboží, je tato evidence prováděna ručně nebo při počítačovém zpracování samostatným programem a data jsou tedy zpracovávána dvakrát.

Sklad

25.5.2015 16:04:24
Modul sklad eviduje zboží, materiál a další zásoby v množstevních a finančních jednotkách.
Modul Skladová evidence informačního systému HELIOS Orange slouží k vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur. U každé skladové karty je možné evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky, externí dokumenty, dodavatele atd.) a získat přesný a podrobný přehled o změnách jejího stavu na skladě, pohybu výrobních čísel, či umístění. Ve spolupráci s modulem Obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

Nástroje přizpůsobení

15.5.2015 14:07:16
NÁSTROJE PŘIZPŮSOBENÍ
Modul Nástroje přizpůsobení slouží k úpravám systému, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům zákazníka. Jedná se o silný nástroj s řadou možností, který umožní upravit systém pro použití ve specifických oborech či branžích, čímž vznikají tzv. branžová řešení. Další přidanou hodnotou pro zákazníka je možnost úpravy výstupních formulářů, umístění loga, upoutávek apod. a podpořit tak jednotnou komunikaci směrem k zákazníkům.

Distribuční pluginy

14.10.2013 20:59:31
Zásuvné moduly systému Helios Orange.


Přímý kanál

7.12.2010 10:36:55
Umožňuje přímou komunikaci s bankou
Komerční banka, a.s.

Obchod

7.12.2010 10:50:50
SKLAD, NÁKUP A PRODEJ, DOŠLÉ OBJEDNÁVKY, ZAKÁZKY, KONTRAKTY.
Tento SW řeší oblast skladové evidence, pohybu zboží ( materiálu ) na skladech, jeho příjem a výdej včetně rezervace, vytváření nabídek. Výraznou úsporou času je možnost přímého vystavování faktur během zpracování pohybových dokladů, samozřejmostí je výpočet a rozúčtování DPH.

Kartové centrum

30.6.2006 15:17:29
Kartové centrum je rozšiřující submodul k modulu Banka.


Kontrakty a odvolávky

7.12.2010 10:52:25
KONTRAKTY
Modul Kontrakty slouží k evidenci dlouhodobých kontraktů s odběrateli. Kontraktem se rozumí rámcová objednávka na dodávku zboží za smluvní cenu s odkazem na jednotlivé termíny a způsoby dodání. Dodací termíny je možné postupně upřesňovat formou odvolávek.

Přeúčtování režií

30.6.2006 09:28:30
Nový submodul modulu Účetní výkazy


Karty zvířat

29.6.2006 15:07:55
Submodul modulu Sklad zvířat


Daňový sklad

7.12.2010 10:57:37
Jak na spotřební daň?
Podle zákona o spotřební dani (SPD) vzniká typ skladu – daňový sklad. Tímto skladem se ze zákona od 1.1.2004 stává každý výrobce zboží podléhajícího spotřební dani (minerální oleje, konzumní lihoviny a líh, pivo, víno a jeho meziprodukty a tabákové výrobky) – dále jen “vybrané výrobky”. Dále o zřízení daňového skladu může požádat obchodní či spediční firma za účelem oddálení platby SPD.

Styk se zákazníky

7.12.2010 11:06:38
FIREMNÍ AKTIVITY, FAKTURACE, EVIDENCE POŠT, POKLADNÍ PRODEJ.
Modul FIREMNÍ AKTIVITY umožňuje evidování a podrobné sledování jednotlivých kontaktních jednání a evidenci úkolů včetně jejich plnění, související jednání a dokumenty vztahující se k jednání. Modul Fakturace slouží k vystavování vydaných faktur a dobropisů a k evidenci přijatých faktur a dobropisů. Modul Evidence pošty umožňuje zaznamenávat veškerou korespondenci organizace včetně řešení Datových schránek.

Řízení projektů

7.12.2010 12:06:12
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, Klient pro zadávání dat
Modul řízení projektů je efektivní nástroj pro řízení projektů a zdrojů, který může být implementován do jakékoliv společnosti, která využívá nebo zavádí projektové řízení. Jedná se o firmy v oblasti služeb, výroby při evidencích práce v především v technologii a konstrukci a firem se zavedeným systémem jakosti v souladu s normami ISO 9000 - 2000.

Servis

7.12.2010 12:07:24
SERVIS
Modul SERVIS řeší komplexním způsobem problematiku společností, zabývající se servisní a opravárenskou činností strojů a zařízení a to jak ve vazbě na realizovaný prodej, dodávku a instalaci, tak i bez této vazby.

Kalkulace

7.12.2010 12:11:05
KALKULACE
Kalkulace je samostatný modul systému Helios Orange, který lze využívat v různých oblastech podnikových aktivit jako například z zemědělství, stavebnictví, výrobě, resp. tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a operativnost výpočtu podnikových ukazatelů.

Lidské zdroje

7.12.2010 13:52:37
MZDY, PERSONALISTIKA, KONTA PŘESČASŮ, ČESKÁ SPOŘITELNA - EXPORT.
Moduly oblasti LIDSKÉ ZDROJE jsou součástí integrovaného systému Helios Orange. Lze jej využívat samostatně (bez vazby na další agendy) nebo v návaznosti na modul Účetnictví Helios Orange a Banka Helios Orange.

Řízení jakosti Palstat CAQ

17.10.2006 15:17:41
Návazné řešení pro IS Helios Orange.
Dalším partnerským řešením, které doplňuje široký záběr oblasti Výroba informačního systému Helios Orange je modul Řízení jakosti - Palstat CAQ. Uživatelům pomáhá při implementaci požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 a požadavků automobilového průmyslu ISO/TS 16949, harmonizováno s VDA, QS-9000.

Výroba

22.5.2015 15:31:58
VÝROBA - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY, VARIANTY VÝROBKŮ, ŘÍZENÍ VÝROBY, ODVÁDĚNÍ VÝROBY_operací, KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ.
Informační systém Helios Orange obsahuje výrobní moduly a podmoduly : Výroba -Technická příprava výroby , Varianty výrobků, Řízení výroby, Kapacitní plánování.

Doprava

7.12.2010 12:55:04
DOPRAVA, SLEDOVÁNÍ ÚDRŽBY, PŘÍPRAVA FAKTURACE, CESTOVNÍ NÁHRADY, SILNIČNÍ DAŇ, PLATEBNÍ KARTY, KNIHA JÍZD.
Moduly oblasti DOPRAVA jsou vhodné pro firmy, které se zabývají nejen přepravní činností, ale jsou vhodné i pro zemědělské a obchodní firmy disponující vlastním vozovým parkem.

Přepravní služby

7.12.2010 12:56:46
SPEDICE, SBĚRNÁ SLUŽBA - námořní a kontejnerová přeprava, letecká přeprava, PRAVIDELNÉ PŘEPRAVY, NABÍDKY PŘEPRAVY
Moduly z oblasti PŘEPRAVNÍ SLUŽBY pomáhají optimalizovat evidenci informací spojených s přepravovanými zásilkami.

Celní software

7.12.2010 13:16:14
CLA, ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY A SCP, PŘÍPRAVA FAKTURACE,ZÁRUČNÍ LISTINY, ICS Dovoz, NCTS VYDANÝ,NCTS PŘIJATÝ, ECS vývoz, EMCS přijatý, EMCS vydaný, .....
Program slouží ke kompletní přípravě celního řízení. Velice snadno s ním najdete zboží v celním sazebníku a vyplníte celní deklarace, které Vám program zkontroluje, vytiskne a převede do elektronické podoby, kterou umí načíst programy na celních úřadech (data lze posílat Internetem, prostřednictvím libovolného VAN operátora nebo předávat na disketách).

NCTS

7.12.2010 13:18:12
NCTS je nový způsob podávání a evidence tranzitních deklarací.
NCTS vydaný, NCTS přijatý

Intrastat

7.12.2010 13:25:50
Vstupem do EU se zjednodušuje obchod se zeměmi EU.
INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení, apod.).

Sklad zvířat

7.12.2010 13:29:32
Komplexní přehled účetní evidence zvířat.