ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Vytěžování dokumentů

19.6.2017 15:33:56
Automatické generování dokladů z papírového protokolu.
Nechcete už opisovat do informačního systému opakující se položky z protokolu, abyste mohli fakturovat odvedenou službu? Chytré řešení vyčte z protokolu co má a vytvoří v informačním systému HELIOS doklad jako podklad k fakturaci nebo fakturu samotnou.

Registr smluv

Odeslání smlouvy do veřejného rejstříku přímo z Heliosu Orange.
Řešení je určeno pro uživatele, kteří jsou povinni podle zákona č.340/2015 Sb., zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. Tuto povinnost mají subjekty definované v zákoně. Pokud mezi takové subjekty patříte, bude pro vás toto řešení přínosem. Usnadní vám plnění této povinnosti a zpřehlednění evidence vašich smluv.

Pluginy a externí řešení - seznam

Užitečné funkcionality do vaší instalace Helios Orange.


Osobní portál zaměstnance

22.5.2015 15:15:15
Zpřístupněte informace zaměstancům prostřednictvím extranetového/internetového portálu.


Tiskové formuláře

6.10.2014 15:26:03

V této sekci vám nabídneme tiskové formuláře, které nejsou standardně v distrubuci Helios Orange.

Schvalování dokumentů

13.5.2015 15:28:28
Elektronický oběh dokumentů.
Nahraďte schvalování objednávek, faktur a dalších dokumentů v papírové podobě schvalováním elektronickým.

Evidence údržby a revizí

Přehled o plánovaných i neplánovaných opravách dopravních prostředků, strojů, budov, ...
Potřebujete provádět opravy a údržbu na svém zařízení, potřebujete sledovat lhůty revizí, potřebujete sledovat výkon pracovníků údržby, potřebujete sledovat provozní nasazení techniky? Zvolte si modul Evidence údržby.