ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Automotive

Oblasti

Naše branžové řešení vychází z praktických potřeb firem, které dodávají svou produkci přímo nebo přes další subdodavatele výrobcům vozidel. Zaměřili jsme se na klíčové procesy, které jsou příčinou problémů, vysokých nákladů, chyb apod.

* Kontrola kvality materiálu a polotovarů, jejich kvalitativní přejímka.
* Práce s výrobními čísly, šaržemi a zajištění tracebility.
* Zrychlená evidence odpisu spotřebovaného materiálu a odvádění polotovarů a finálních výrobků na sklad.
* Prodejní kontrakty s evidencí podmínek odběratelů.
* Kompletní EDI komunikace se všemi automobilovými výrobci v Evropě.
* Expedice podporující dvouúrovňové balení včetně expedičních štítků.

Všechny úpravy jsou modifikovatelné podle potřeb konkrétního zákazníka.

Kontrola kvality

Kontrola kvality probíhá po šaržích.

A) První variantou je automatické blokování šarže nakoupeného materiálu po příjmu na sklad. Šarže je blokována po výdej do doby, než pracovník s příslušným opravněním šarži uvolní. Automaticky lze blokovat každou došlou šarži nebo nastavit na položce tzv. skip-lot. Hodnota v tomto údaji určuje, kolikátý příjem se má vždy zablokovat ke kontrole. Četnost příjmů, které jsou zablokovány pro kontrolu kvality může pracovník oddělení kvality měnit nezávisle na logistickém oddělení. Na stanovení četnosti kvalitativní kontroly lze uplatnit algoritmus, který máte zavedený.

B) Druhou možností je zablokovat pohyb šarže na skladě pracovníky kontroly ručně. Proceduru lze použít na libovolném skladě, tedy u materiálu, vyrobených polotovarů i finální produkce.

Po provedené kvalitativní kontrole provede pracovník oddělení kontroly uvolnění šarže. Zablokování i uvolnění je zaznamenáno bez možnosti ovlivnění obsluhou. Je zapsán údaj o uživateli a data a časy provedené operace.
Je možné použít i automatické uvolnění šarže po uběhnutí nějakého definovaného času.

Tracebilita

Celý systém výroby a skladu pracuje s výrobními čísly resp. šaržemi. Na základě identifikace dodávky produktů v podobě čísla dodacího listu, údajů z paletového labelu, případně expedičního labelu na výrobku nebo jiného údaje, kterým se identifikuje konkrétní produkt nebo šarže produktu, lze dohledat celou historii výroby. Z ní se odvodí výrobní číslo, číslo výrobního příkazu, dále šarže použitého materiálu a údaje o dodacím listu materiálu. Dále je možné zjistit, zda v průběhu výroby došlo ke vstupní kontrole kvality, ke kontrole kvality mezioperační, případně finální. Lze dohledat, kdo uvolnil materiál, polotovar nebo výrobek k další operaci. Lze dohledat i výrobní pracovníky, kteří se podíleli na konkrétní výrobní operaci.

Zrychlené pohyby na skladě

Výroba v automotive se vyznačuje poměrně přesným znormovaním práce i spotřeby materiálu. Spotřeba materiálu a komponentů je definována v kusovníku. Systém odpisu materiálu pracuje na úrovni kusovníkové položky až se dvěma sklady. To znamená, že nejdříve odepisuje položku na prvním přednastaveném skladě a pokud není dostatek množství k dispozici, odepíše položku na druhém skladu. Této vlastnosti se využívá pokud se spotřebovává materiál na konsignančích skladech a je potřeba toky materiálu sklady řídit. V dalším kroku provede program odpis ze šarže či šarží příslušné položky. Zde je mechanismus obdobný, pokud není dostatek množství k dispozici, odepíše se z další šarže. Pořadí šarží lze nastavit na metodu FIFO nebo podle data expirace.

K odepisování výrobních operací ve výrobě se většinou používá plugin "Odvádění výroby", který se uzpůsoben pro instalaci v tabletech nebo podobných zařízeních s dotykovou obrazovkou. Případně se používá pro tyto operace mobilní terminál. Zaevidováním tzv. odváděcí operace dojde k příjmu polotovaru nebo finálního výrobku na přednastavený sklad. Příjem na sklad se provede včetně evidence výrobních čísel.

Prodejní kontrakt

Se standardním modulem Kontrakty, který je v Helios Orange, zpravidla nevystačíme. Odběratelé v automotive mají poměrně mnoho specifických požadavků na obsah i formát dodacích listů, faktur, EDI zpráv, vykazování vratných obalů apod. Množství údajů, kterými je potřeba doklady vybavit je poměrně rozsáhlý.
V kontraktech řešíme především:

* Způsob aktualizace termínů odvolávek, vkládané - přepisovací.
* Rozdělení termínů na závazné, plánované, předpovědní.
* Zbůsob balení, počet úrovní, hlavní obal, pomocný obal
* Přiřazené tiskové formuláře pro dodací listy, nákladové listy, paletové a obalové štítky.
* Způsob počítání kumulativu množství a jeho nulování nebo korigování.EDI

Vytvoření funkční EDI komunikaci vyžaduje obrovské množství mravenčí práce. Vypadá to, že existují standardy, které všechny automobilky ctí. Opak je pravdou. Přesto, že máme realizováno cca 10 automobilek, nemůžeme tvrdit, že je to vše. Každopádně máme k dispozici hotový spolehlivý nástroj, který umí načíst odvolávky do struktury Heliosu Orange na základě parametrů nastavených v kontraktu. Do termínů odvolávek se zapíší údaje o termínu a požadovaném množství. Do nově přidaných tabulek se načtou zbývající detailní údaje, které každá odvolávka obsahuje. Tyto údaje slouží k lepší orientaci v přijatých zprávách. Na obrázku je uveden seznam atributů načtených z EDI zprávy a uložených v databázi Heliosu Orange.

Expedice

Expedice hotových produktů může vypadat jako snadný proces. Bohužel každá i malá chyba se vrátí v podobě nepříjemného penále od odběratele. Především je potřeba vyřešit při expedici označení výrobků na úrovni palety i pomocných obalů správnými labely. Obsah a formát bývá velice specifický podle odběratele. Naše řešení umožňuje interní výrobní číslo či šarži při expedici spárovat s expedičním označením podle požadavků odběratele. Tato činnost se provádí mobilním terminálem. Obsluha si do terminálu načte výdejku, která obsahuje interní šarže. Těmi jsou do tohoto okamžiku označeny výrobky na expedičním skladě. Sejmutím čárového kódu interního čísla dojde k verifikaci s vytvořenou výdejkou. Následně se interní štítek sejme, nahradí se expedičním labelem a sejme se nový expediční čárový kód. V datech se přpravená výdejka zrealizuje a jednotlivé šarže mají spárované expediční kódy s interními výrobními čísly. Předchází se tím záměně zboží a záměně šarží. Je dohledatelná tracebilita, jak je uvedeno výše. Zároveň dojde správnému označení expedičními labely. Systém zajistí na jedno kliknutí hromadné vytištění všech dokumentů, příslušný počet všech štítků, správný dodací list a další nutné dokumenty.

Ještě váháte?

Nevíte, zda naše řešení je pro Vás to pravé? Rádi Vám ho předvedeme v praxi.