ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Bezpečné zálohování

Zálohujete svá data lokálně? A co když přijde požár, bouřka, voda, či zloděj? Co když dojde k poruše zařízení kam nyní zálohujete?

Vytěžování dokumentů

Automatické generování dokladů z papírového protokolu.
Nechcete už opisovat do informačního systému opakující se položky z protokolu, abyste mohli fakturovat odvedenou službu? Chytré řešení vyčte z protokolu co má a vytvoří v informačním systému HELIOS doklad jako podklad k fakturaci nebo fakturu samotnou.

Registr smluv

Odeslání smlouvy do veřejného rejstříku přímo z Heliosu Orange.
Řešení je určeno pro uživatele, kteří jsou povinni podle zákona č.340/2015 Sb., zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. Tuto povinnost mají subjekty definované v zákoně. Pokud mezi takové subjekty patříte, bude pro vás toto řešení přínosem. Usnadní vám plnění této povinnosti a zpřehlednění evidence vašich smluv.

Schvalování dokumentů

Elektronický oběh dokumentů.
Nahraďte schvalování objednávek, faktur a dalších dokumentů v papírové podobě schvalováním elektronickým.

Branže - Železniční doprava

Plánování turnusů průvodčích a strojvedoucích, údržba vozidel, rejstřík doplňkových odvědčení. strojvedoucích.
Branžové řešení - železniční doprava. Železniční doprava je složitý proces, v kterém se potkávají úkoly personální, logistické, technické, obchodní a mnoho dalších. Řízení takových procesů vyžaduje dostatek informací. To dnes již bez moderní výpočetní techniky není možné.

Evidence údržby a revizí

Přehled o plánovaných i neplánovaných opravách dopravních prostředků, strojů, budov, ...
Potřebujete provádět opravy a údržbu na svém zařízení, potřebujete sledovat lhůty revizí, potřebujete sledovat výkon pracovníků údržby, potřebujete sledovat provozní nasazení techniky? Zvolte si modul Evidence údržby.

Pluginy a externí řešení - seznam

Užitečné funkcionality do vaší instalace Helios Orange.